Ξεχάσαμε τα απλά και χάσαμε διπλά…

Ξεχάσαμε τα απλά, τα απλά που φτιάξαμε.
Φωνάξαμε διπλά , διπλά τα χάσαμε.
Μα κάποιος ας μαζέψει ότι έχει απομείνει.
Ίσως κάποτε η στάχτη φωτιά ξανά να γίνει!

Ψυχόδραμα – Ξεχάσαμε τα απλά