Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο – Brook Hampton

Όχι, δεν χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο.

Είναι οι ψυχές μας που είναι κουρασμένες, όχι τα σώματά μας.

Χρειαζόμαστε επαφή με τη φύση.

Χρειαζόμαστε μαγεία.

Χρειαζόμαστε ελευθερία.

Χρειαζόμαστε αλήθεια.

Χρειαζόμαστε ηρεμία.

Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο ύπνο,
χρειάζεται να ξυπνήσουμε και να ζήσουμε.