Προσπάθησε να σε πείσεις – Ρενέ Στυλιαρά

Εγώ θα προσποιηθώ
πως μπορώ να ζήσω
με άνεση τη ζωή μου
χωρίς εσένα
Σα να’ ναι αληθινή

Κι εσύ κάνε σα να μην
είδες ποτέ σε εμάς
κάποιο ίχνος μαγείας