Η αηδονόπιτα – Ισίδωρος Ζουργός

Η άνοιξη σε αυτά τα χώματα είναι ποντοπόρος. Ξεκινάει από τα ύφαλα της Κρήτης και ταξιδεύει πάνω από το Αρχιπέλαγος σαν την άμμο. Αφού περάσουν μέρες κι ανθίσουν τα βοτάνια των νησιών, κόκκο με τον κόκκο γίνεται σκούνα και πλέει στον Βορρά. Φτάνει στα δάχτυλα της Χαλκιδικής , θρυμματίζεται και επικάθεται στα νύχια της. Ύστερα φυσάει μια όστρια από τα κάτω, από το Μισίρι και τη σκορπά στη Σαλονίκη και στον μεγάλο κάμπο. Είναι η ώρα που τα που τα παρόχθια βουβάλια σηκώνουν τους λαιμούς τους και μυρίζουν τον αέρα.

Εκδόσεις Πατάκη