Τί μαντινάδα να σου πω … – Αριστείδης Χαιρέτης

Αν μάζευα τα δάκρυα από μικρός που κλαίω,
θα’χα δική μου θάλασσα στα κύματα να πλέω.

Περαματίζω τσι καημούς στο χτένι κάθε τόσο
να φάνω μαύρες φορεσές, στσι δυστυχείς να δώσω.

Έστεσε πάλι-ν η καρδιά τον αργαλειό και φαίνει,
μόνο για μαύρες φορεσές παραγγελίες παίρνει.

Όσοι τα μαύρα βάνουνε για χάρη γούστου μόνο,
οι άλλοι τι θα βάλουνε που ζούνε με τον πόνο.

“Τι μαντινάδα να σου πω …”
Αριστείδης Χαιρέτης (Γυαλάφτης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ηράκλειο 1996
Φωτογραφία: Unigar