Ο κλήρος της τρικυμίας – Παύλος Κάγιος

“Δεν έχουν νόημα οι συμβουλές.
Πάντα κοιμόσουν μ’ ένα όνειρο και ξυπνούσες μ’ έναν σκοπό.
Απέφευγες να φτιάξεις ένα ψέμα για να κρυφτείς από μια αλήθεια.

Μοναχικότητα είναι η εισπνοή.
Αγάπη είναι η εκπνοή.”

Εκδόσεις Καστανιώτη