Πόσο ήθελα να μου κρατούσες – Ρενέ Στυλιαρά

Κι αυτό που κάποτε
νομίζαμε πως ήταν τα πάντα
Δεν είναι σήμερα παρά μια ακόμη πρόταση
που σε παρελθοντικό χρόνο
μπορεί και να υπήρξε ευτυχισμένη
Πόσο εύθραυστοι είμαστε
Πόσο λίγο διαρκούμε
Πόσο απελπισμένα ήθελα εσύ
να μου κρατούσες

Πηγή: renestyliara