Η βιντεοκασέτα – Τίτος Πατρίκιος

Κι αν γύριζε ο χρόνος πίσω στην αρχή

όπως γυρίζει πίσω μια βιντεοκασέτα

το ίδιο αδέξια, με την ίδια ταραχή

τα ίδια θα κάναμε άσ’ τα και γάμησέ τα