Ανεμώλια – Ισίδωρος Ζουργός

«Αγαπητοί μου, απόψε θα κάνουμε ό,τι ακριβώς γράφει ο Ηρόδοτος για τα συμβούλια των Περσών. Μνημονεύει λοιπόν ότι οι Πέρσες δε λάμβαναν ποτέ κάποια απόφαση εκστρατείας αν δεν ομογνωμούσαν δύο φορές. Την πρώτη χωρίς κρασί, μόνο με νερό, για να μπορούν να αναλύουν επακριβώς τις περιστάσεις χωρίς το θόλωμα του νου. Τη δεύτερη όμως ήταν απαραιτήτως πιωμένοι, για να διασφαλίζουν στη λήψη της απόφασης την απαραίτητη ορμή της ψυχής. Λοιπόν…»

«Το πρόβλημα, Νικόλα», πετάχτηκε ο Γέρος, «είναι ότι εμείς δε θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ποτέ την πρώτη περίπτωση γιατί είμαστε πάντα πιωμένοι».

Εκδόσεις Πατάκη