Αλεξανδρινές φωνές στην οδό Λέψιους – Πέρσα Κουμούτση

Διασχίζοντας τον ίδιο αυτό δρόμο, σκεφτόταν πως ένας άνθρωπος που καλύπτει την ίδια διαδρομή για πολλά χρό­νια αποκτά μια διαφορετική σχέση με τον δρόμο, με την ίδια την έννοια της απόστασης που τον ορίζει. Η αίσθηση αλλάζει κάθε φορά, για να αντέξεις την επανάληψη ξανά και ξανά.

Το ίδιο συμβαίνει με τον χρόνο και τις καταστάσεις της ζωής. Διανύοντας την ίδια διαδρομή στη ζωή σου, τη δια­δρομή του έρωτα για παράδειγμα, οι έννοιες αλλάζουν όπως και τα πρόσωπα που εμπλέκονται σ’ αυτόν, αλλοιώνονται συνεπώς και αποκτούν μια καινούργια αίσθηση κάθε φορά, μια καινούργια υπόσταση, για να έχει κανείς την ψευδαί­σθηση, την αυταπάτη, πως κάθε φορά είναι η πρώτη φορά.

Εκδόσεις Μεταίχμιο