Η αηδονόπιτα – Ισίδωρος Ζουργός

Η άνοιξη σε αυτά τα χώματα είναι ποντοπόρος. Ξεκινάει από τα ύφαλα της Κρήτης και ταξιδεύει πάνω από το Αρχιπέλαγος σαν την άμμο. Αφού περάσουν μέρες κι ανθίσουν τα βοτάνια των νησιών, κόκκο με τον κόκκο γίνεται σκούνα και πλέει στον Βορρά. Φτάνει στα δάχτυλα Περισσóτερα

Νίκη – Χρήστος Χωμενίδης

… Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που βρέφος εβδομήντα ημερών το συνέλαβαν και το έστειλαν εξορία στις Κυκλάδες.

Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που –στη διάρκεια της Κατοχής και του Εμφυλίου– η οικογένειά του κόπηκε στα δύο, όμως εκείνο δεν έπαψε στιγμή να αγαπάει κανέναν τους.

Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που Περισσóτερα

Σκηνές από τον βίο του Ματίας Αλμοσίνο – Ζουργός Ισίδωρος

«Το μυθιστόρημα Σκηνές από τον βίο του Ματίας Αλμοσίνο είναι η ανοιχτή παλάμη ενός χεριού που ακουμπάει στον χάρτη της Ευρώπης του 17ου αιώνα, ενώ κάθε δάχτυλο της αφήγησης, δείχνει και διαφορετικό σημείο του ορίζοντα – η Αγγλία του Νεύτωνα και της Βασιλικής Εταιρείας, το ανεξίθρησκο Άμστερνταμ των εµπόρων, Περισσóτερα