‘Ερευνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης για την ανάγνωση βιβλίων στην Ελλάδα

Πάρτε μέρος στην έρευνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης για την ανάγνωση στην Ελλάδα και βοηθήστε μας να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας σχετικά με το βιβλίο!

Ερωτηματολόγιο έρευνας: http://bit.ly/2gkralr

Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Φωτογραφία: Judit Klein

Creative Commons